Velkommen til kaveat

Jeg hedder Frederik Keun-Rasmussen, og er indehaver af KAVEAT advokatfirma. Min mission er at understøtte værdiskabelsen for mine kunder i byggebranchen.

Værdiskabelsens ”faldgruber” er til stede i alle byggeriets faser, fx i form af uklare eller for omfattende kontraktvilkår, kommunikationssvigt og misforståelser, ressourceknaphed, uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer mv.

Med omhu, indsigt og rettidig handling kan I reducere risikoen for, at faldgruberne underminerer værdiskabelsen i jeres byggeprojekt.

Tag fat i mig, og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Kontrakter og udbud

Mediation

Voldgift og retssager

Min rådgivning

Jeg bringer kombinationen af mine kompetencer i spil, så de bedst muligt understøtter en bæredygtig værdiskabelse i byggebranchen. 

Mine erfaringer med byggeriets muligheder og udfordringer spænder bredt. Jeg har undervejs i min karriere arbejdet for store bygherreorganisationer, og har bl.a. været med til at udvikle og udbyde Danmarks første strategiske partnerskaber i byggebranchen. 

Jeg rådgiver I alle faser af et byggeprojekt. Uanset hvilken fase jeres byggeprojekt er i, kan I forvente et stærkt fokus på at understøtte, at netop jeres byggeprojekt skal lykkes.

Når jeg bliver involveret, er jeg jeres betroede rådgiver.