Velkommen til kaveat

Jeg hedder Frederik Keun-Rasmussen, og jeg ejer og driver KAVEAT advokatfirma.

KAVEAT er – med K’et til forskel – identisk med det latinske ord “caveat”, der betyder “at tage sig i agt”. 

I min praksis oversættes det til stor omhu kombineret med en dyb forståelse for mine kunders forretning.

Alle, der arbejder i byggebranchen, ved, at der er mange detaljer – og at detaljerne ofte betyder noget. Det gør de under projekteringen, under udførelsen, i kontrakterne, i forhandlingerne – alle steder. 

Det ved byggebranchens dygtige folk heldigvis også godt selv, og oftest er der ikke brug for hverken advokater eller mediatorer. Men nogle gange går det skævt – og går det først skævt, kan det være klogt at ringe til en “ven”.

Jeg kan være den “ven”, uanset om du har brug for en advokat eller en mediator.

Som din advokat varetager jeg dine interesser, og hjælper med at håndtere udfordringerne, så du kommer bedst muligt videre.

Som mediator bistår jeg jer – parterne, som i fællesskab ønsker at anvende mig som mediator – med at belyse sagen, afdække løsninger og forhandle en aftale på plads. En løsning gennem mediation begrænser de massive følgeskader (“collateral damage” – både forretningsmæssige, menneskelige og økonomiske), som rets- og voldgiftssager typisk medfører, men som ikke kan indregnes i en påstand.

Tag fat i mig, og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe.

Kontrakter og udbud

Mediation

Voldgift og retssager

Min rådgivning

Byggebranchen er kendetegnet ved høj kompleksitet og et til tider lidt “råt” miljø – både på byggepladsen, på projektkontoret og i kontrakterne. Der er mange faldgruber og risici, der skal håndteres – og håndteres de forkert, kan det koste dyrt.

Mine erfaringer med byggeriets muligheder og udfordringer spænder bredt, og er opbygget gennem en årrække, hvor jeg har været involveret i mange voldgifts- og retssager, syn og skøn, og har været med til at udvikle de strategiske partnerskaber, som nu anvendes flere steder i branchen.

Jeg rådgiver I alle faser af et byggeprojekt, og fokuserer på at skabe maksimal værdi for mine kunder.