Mine specialer

Byggeprojekter kræver en særlig omhu – lige fra de tidligste overvejelser og skitser til driften af det færdige byggeri.

Uanset hvor jeres byggeprojekt er i processen, kan I forvente et stærkt fokus på at understøtte, at netop jeres byggeprojekt skal lykkes. Jeg brænder for at sikre bæredygtige løsninger på komplekse problemstillinger, både praktisk, teknisk og juridisk.

Min rådgivning omfatter klassiske advokatydelser som fx udarbejdelse og forhandling af kontraktgrundlaget, risikohåndtering og konfliktløsning – med fokus på, at ressourcerne i videste mulige grad anvendes på at realisere byggeprojektet.

Når det kommer til håndtering af tvister, handler det (også) om at optimere værdiskabelsen – selv når det er gået skævt – og jeg er derfor stærk tilhænger af, at bruge mediation til tvisteløsning. Læs mere om det her.

Langt de fleste tvister i byggebranchen kan løses ved mediation, hvis ellers parterne – og deres advokater – vil gøre forsøget. Kan det ikke lade sig gøre, falder tvisteløsningen tilbage på de øvrige redskaber i værktøjskassen, herunder rets- og voldgiftssager. Læs mere om det her.