Advokatetik

Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring gennem ADIS, der dækker al min rådgivning.

Hvis du er en privatperson, har jeg i henhold til de advokatetiske regler pligt til skriftligt at oplyse dig om vilkårene for min rådgivning, inden vi starter samarbejdet.

Som advokat har jeg tavshedspligt om alt, hvad jeg får kendskab til under vores samarbejde. Tavshedspligten gælder også efter afslutningen af vores samarbejde med de få undtagelser om advokaters oplysningspligt, der findes i lovgivningen eller branchereglerne.

KAVEAT advokatfirma er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Er man kunde i mit firma, kan man indbringe klager over min rådgivning og mit salær for Advokatnævnet, hvis sekretariat kan kontaktes via e-mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

De advokatetiske regler kan ses i deres helhed på www.advokatsamfundet. dk.