Mediation

Mediation er et effektivt middel til at løse langt de fleste konflikter, og giver parterne mulighed for at udforske mulighederne for en løsning i fortrolighed, og bistået af en neutral tredjemand, mediatoren. Ved at løse konflikter i mediation bestemmer parterne selv, hvad der er vigtigt, og i sidste ende udfaldet.

De parter, der har fået løst konflikter gennem mediation, fremhæver bl.a. reduktion af omkostninger, hastighed, kvalitet i løsningen og muligheden for lave ”reality-checks” undervejs, i forhold til gennemførelse af en ressourcekrævende rets- eller voldgiftssag, hvor resultatet i sidste ende afhænger af dommernes vurdering. 

Jeg er tilknyttet som mediator ved Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg, hvor jeg bistår byggeriets parterne med at løse deres tvister, så de i stedet kan fokusere på deres forretning. Det er min erfaring, at langt de fleste tvister, som byggeriets parter kan komme ud for, er egnet til mediation.

Hvis du er involveret i en byggesag, som er ved at gå skævt, kan det være afgørende at få grebet tidligt ind. I stedet for at vente, kan du foreslå dine samarbejdspartnere at forsøge mediation. Mediation kan efter aftale anvendes på alle tidspunkter i byggeprojektets levetid, og er altså ikke forbeholdt løsningstrappen i AB-systemet.

HVORDAN GØR DU?

Hvis du vil foreslå mig som mediator, tager jeg kontakt til de parter, der skal deltage i mediationen, og bringer mig selv i forslag på din anmodning. 

Når parterne har bekræftet valget af mediator, afholdes der sædvanligvis et  kort formøde (typisk pr. telefon, Zoom eller Teams), hvor vi fastlægger rammerne for mediationen, herunder tid og sted for mediationsmødet.

Mediationsmødet kan ofte gennemføres regel 2-4 uger efter den første kontakt, og varer typisk én arbejdsdag, hvilket dramatisk reducerer både de eksterne og interne omkostninger ved at afsøge og forhandle løsninger, særligt set i forhold til en langtrukken rets- eller voldgiftssag.

Selv hvis der ikke indgås en aftale som afslutning på selve mediationsmødet, er det min erfaring, at parterne har fået forbedret samarbejdet så meget, at de selv når frem til en løsning efterfølgende.