Voldgift og retssager

Konflikter er en del af livet, og det gælder også i byggebranchen.  

Uanset hvor konstruktivt parterne arbejder for at få løst store og små uenigheder om fx økonomi undervejs i et byggeprojekt, er det vanskeligt at undgå, at uenighederne nogle gange vokser til en egentlig konflikt. 

Er konflikten først en realitet, og kan den ikke løses ved almindelig forhandling eller fx mediation, kan parterne være nødsaget til at søge konflikten løst ved en voldgiftssag eller retssag. 

Voldgiftssager og retssager er krævende, både målt i eksterne og interne ressourcer. Reduktion af omkostninger til håndtering af konflikter er et bæredygtighedsmål for min virksomhed. Det betyder i praksis, at jeg gør mit for, at voldgiftssager og retssager føres og styres i en stram proces, med fokus på dé fakta, og dé juridiske argumenter, som understøtter de realistiske succeskriterier for sagen.

Genvejen til en løsning hedder sandsynligvis  mediation – den kan du læse mere om her.