Mediation er et effektivt middel til at løse langt de fleste konflikter, og hvor parterne arbejder sammen for at udforske muligheder for løsning. Ved at løse konflikter i mediation bestemmer parterne selv, hvad der er vigtigt, og i sidste ende udfaldet.  

De parter, der har fået løst konflikter gennem mediation, fremhæver bl.a. reduktion af omkostninger, hastighed, kvalitet i løsningen og muligheden for lave ”reality-checks” undervejs, i forhold til gennemførelse af en ressourcekrævende rets- eller voldgiftssag, hvor resultatet i sidste ende afhænger af dommernes vurdering. 


Kontakt mig